Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı Topluluğu,2014 yılında Mühendislik fakültesi bünyesinde kurulmuştur.2019 yılında ise rektörlük bünyesine geçmiştir. İnşaat mühendisliği kökenli bir topluluk olmasına rağmen, sektörün içinde yer alacak her öğrenci aktif görev alabilmektedir.

Teknik ve sosyal bazlı bir topluluk olan DEYAP; Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bu bağlamdaki teknik ve sosyal aktif topluluklar havuzuna önemli katkı sağlamaktadır. DEYAP; hem bünyesinde barındırdığı öğrencilerin mesleki – sosyal yeterliliklerini yükseltmek hem de üniversitenin marka değerine elinden gelen en yüksek katkıyı vermek için çalışmalarını sürdürmektedir.Öğrencilerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek,
takım çalışmasını ve görev bilincini aşılamak,sosyal sorumluluk hareketlerine katkı sağlamak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek,sosyal ve kendi kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek topluluğun amaçları arasındadır.

DEYAP, kurduğu ilişkiler ve sağladığı üye katılımlarıyla sektördeki tüm bakış açılarının bir araya toplandığı zengin bir oluşumla birlikte gerek bu oluşuma tabi öğrencilerin gerekse Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sektördeki öncülüğünü ve tanınırlılığını arttırmaya çalışmaktadır.

Üniversitenin başta inşaat mühendisliği bölümü olmak üzere tüm mühendislik bölümleri öğrencilerini bir araya getiren DEYAP, üniversitenin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği, bir aradaki farklı görüşlerin birlikte yükselmelerini, öğrenci-akademisyen ve öğrenci-özel sektör iletişimlerini sağlamada önemli rol oynamaktadır.